Danske golfspilleres holdninger og viden om golfregler.

Undersøgelse: Danske golfspilleres holdninger og viden om golfregler.

GolfQuis har gennemført en undersøgelse af danske golfspilleres holdninger og viden om golfreglerne. Omkring 700 personer deltog i undersøgelsen.

Konklusioner

  • 38% af golfspillerne erkender, at de indimellem bevidst overtræder golfreglerne.
  • Vi påtaler det helst ikke, når vi ser en medspiller, overtræder en regel.
  • Vi er bekymret for at blive opfattet som regelryttere.
  • En del af undersøgelsen var en regelquiz med 5 spørgsmål: Gennemsnitligt besvarede deltagerne 66% korrekt.
  • Vi tror/mener at vi kender reglerne bedre end vi gør.
  • Der er ikke lighedstegn mellem et lavt handicap og viden om golfreglerne – ej heller hvor længe man har spillet golf.
  • Vi er overvejende glade for klubbernes regelundervisning.

Overtræder vi reglerne?
38% af golfspillerne erkender, at de indimellem bevidst overtræder golfreglerne og en fjerdedel svarer at de ofte oplever, at andre spillere overtræder reglerne. Dog svarer størstedelen, at de overholder reglerne når de deltager i en turnering.

Det overraskende er, at når vi observerer at en modspiller overtræder en regel, er det blot 35% der altid påtaler det. Baggrunden er i særdeleshed, at man ikke ønsker at blive opfattet som en ”regelrytter”. Det er pudsigt at det forholder sig således i golf – man ser jo ikke den samme tilbageholdenhed i andre sportsgrene. Folk der eksempelvis spiller tennis eller badminton vil nok ikke frivilligt acceptere, at give et points væk hvis en bold lander udenfor stregen – men det gør vi altså, når vi spiller golf.

Regeltest
Undersøgelsen indeholdt en lille regeltest med fem spørgsmål fra GolfQuis appen. Fire af de fem spørgsmål var fra det letteste niveau og kan derudover i GolfQuis findes på DGU’s online regelprøve som benyttes til nye golfspillere. Det samlede gennemsnit var 66% korrekte besvarelser på de fem spørgsmål.

Erfaring med golf – hvad enten den måles i handicap eller antal år man har spillet golf, har kun mindre indflydelse på kendskabet til reglerne. Af de erfarne spillere med hcp. fra 20 til 0 var de korrekte besvarelser på 69%. For de mindre erfarne (hcp. +42 til 21) de korrekte besvarelser på 64%. Om man havde spillet i over eller under 10 år, gjorde ingen forskel – begge grupper ligger præcist på gennemsnittet med 66% korrekte besvarelser.

Noget tyder på at vi selv mener, at vi ved mere om reglerne end vi rent faktisk gør – i hver tilfælde, havde gruppen af deltagere der havde svaret at de ”sjælden eller aldrig” var i tvivl om en golfregel kun et marginalt bedre gennemsnit på besvarelsen, nemlig 67% mod den gensnitlige på 66% korrekte besvarelser.

Regelundervisning
Generelt er vi overvejende tilfredse med regelundervisningen i klubberne. 62% er tilfredse og 17% er ikke tilfredse. Bedst står det til i Jylland, hvor 68% er tilfredse og 14% er utilfredse. Det går mindre godt på Sjælland, hvor 50% er tilfredse og 24% er utilfredse.

Men 44% har ikke deltaget i regelundervisning de seneste år, og er således ikke (via klubben) blevet opdateret på de nye 2019 regler.

62% af deltagerne mener, at man kan forbedre sit handicap ved et godt kendskab til golfreglerne.

Share this post

Scroll to Top